Fandom.se

Webbnav för svensk science fiction-fandom

Välkommen till fandom.se!

Astounding Science Fiction

Vad är fandom?

Den frågan ställer sig de flesta som kommer i kontakt med fenomenet, och det med all rätt.

Science fiction-fandom är ett kontaktnät av science fiction/fantasy-intresserade och före detta sf-intresserade. Nätverket har sina rötter i brevspalterna i de kiosk-sf-magasin som gavs ut i USA i slutet av 1920-talet. Det uppstod då tidskrifterna tryckte namn och adress på dem som publicerades i brevspalterna, varpå läsarna började skriva direkt till varandra och lärde känna varandra. Deras umgänge försiggick via korrespondens samt i amatörtidningar, s.k. fanzines och sf-klubbar. Fandom finns idag även utanför USA, däribland i de flesta europeiska länder. Dagens svenska sf-fans sysslar främst med tre saker: Att diskutera sf och fantasy på Internet, att träffas på bokpratar- eller pubmöten och att arrangera sf-kongresser, ett slags konferenser med inbjudna författare.

Om fandom.se

På den här webbplatsen hittar du en information om olika sidor av fandom och webbsidor för olika sf-föreningar, samt ett diskussionsforum där allt mellan himmel och jord diskuteras, men främst med anknytning till science fiction, fantasy eller fandom. Välkommen!